NIP: 8461659215
REGON: 361933485

INFORMACJE OGÓLNE

[Rozmiar: 70729 bajtów] Założycielem i właścicielem biura jest Eryk Bogdan z wykształcenia geodeta - absolwent Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Geodezja i Kartografia, specjalności Geodezja i Szacowanie Nieruchomości. => wg.uwm.edu.pl
Rzeczoznawca Majątkowy legitymujący się świadectwem nadania uprawnień zawodowych wydanym przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju numer 5985. => www.gov.pl
Członek Północno - Wschodniego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, sfederowanego w ramach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. => www.pwsrm.pl
Firma ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej, zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego (Dz.U.2019.805)
Wiedzę w dziedzinie nieruchomości zdobytą podczas realizacji dziennych studiów inżynierskich i magisterskich, jak również studiów podyplomowych, poszerzałem w pracy przy obsłudze Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie w latach 2011-2014.

KOMPETENCJE DODATKOWE

- Ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie w zakresie Zarządzania Nieruchomościami;
- Ukończone szkolenie "Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności", organizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych pod patronatem Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz TEGOVA => pfsrm.pl;
- Ukończone szkolenie "Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo - podatkowych", organizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych => pfsrm.pl;
- Ukończone szkolenie "Wycena ograniczonych praw rzeczowych", organizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych;
- Ukończone szkolenie "Wycena nieruchomości i upraw rolnych", organizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych;
- Ukończone szkolenie "Wycena nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych, wraz z przykładami", organizowane przez Północno - Wschodnie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych;

©2015-2020 Eryk Bogdan