NIP: 8461659215
REGON: 361933485

INFORMACJE OGÓLNE, OBSZAR DZIAŁANIA, CENY

Biuro wyceny nieruchomości oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie wyceny nieruchomości. Wszelkie czynności wykonywane są przez założyciela firmy - uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Eryka Bogdana.
Obszar działalności to przede wszystkim teren powiatu augustowskiego (woj. podlaskie) oraz powiatów ościennych.
Wysokość wynagrodzenia za czynności rzeczoznawcy majątkowego ustalana jest indywidualnie. Uzależniona jest od rodzaju nieruchomości, celu wyceny, złożoności zlecenia oraz konieczności poniesienia ewentualnych dodatkowych kosztów.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

  • wycena nieruchomości lokalowych (prawo odrębnej własności) - mieszkalnych i usługowych
  • wycena lokali (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) - mieszkalnych i usługowych
  • wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących przedmiotem prawa własności lub użytkowania wieczystego
  • wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych, w tym z zabudową zagrodową, będących przedmiotem prawa własności lub użytkowania wieczystego
  • wycena gruntów rolnych i leśnych

BIURO NIE ŚWIADCZY USŁUG DORADZTWA W DZIEDZINIE NIERUCHOMOŚCI
©2015-2020 Eryk Bogdan