NIP: 8461659215
REGON: 361933485

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, jak również wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Uprawnienia nadawane są przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Efektami pracy rzeczoznawcy majątkowego są: sporządzana na piśmie opinia o wartości nieruchomości - operat szacunkowy, jak również opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego.
Oferta biura kierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych, banków, sądów, komorników, urzędów skarbowych, jednostek samorządu terytorialnego.
Do każdego zlecenia podchodzę indywidualnie, dbając zarówno o zadowolenie klienta jak również o przestrzeganie przepisów prawa i norm zawodowych. Gwarantuję zachowanie całkowitej bezstronności oraz poufności. Nieustannie staram się poszerzać swoją wiedzę, jednocześnie dokładając wszelkich starań aby jakość świadczonych przeze mnie usług stała na jak najwyższym poziomie.

Zapraszam do współpracy
Eryk Bogdan

©2015-2020 Eryk Bogdan